ENGLISH ARABIC       Nasoo Waca : +252-699-481993

Wax barasho Nidaamsan

Academic year

Boys

Girls

Annual totals

2005/2006

30541

17,389

47930

2006/2007

32308

14,117

46425

2007/2008

31191

13, 845

45036

2008/2009

34712

18, 690

53402

2009/2010

64358

21, 059

85,417

jadwalkaan wuxuu ku tusinaaya dugsiyada hoose iyo dhexe

Academic year

Boys

Girls

Total

2005/2006

13,548

8,292

21840

2006/2007

14,234

6342

20,576

2007/2008

11,168

7,221

18,389

2008/2009

13,340

7,467

20,807

2009/2010

15,891

8,781

24,672

jadwalkaan wuxuu ku tusinaaya dugsiga Sare

          Get In Touch

Address  : KM4-,TrePiano-Mogadishu-Somalia

Mobile    :+252-699-481993

Email      :info@safesomalia.org


        SAFE Shabakadaha